Att leva tillsammans är kanske den allra främsta levnadskonsten.Ingen skall påstå att det är lätt, men det är meningsfullt och ofta mycket underbart. När vi i vigselakten lovar att älska varandra lovar vi inte enbart att känna för varandra, utan även att satsa på varandra helhjärtat och hela livet ut. Är det inte denna “satsning” som egentligen är kärleken? 

Den största delen av livet är ju inte rosig utan vardaglig, och det är i det livet vi medvetet måste leva för varandra. Ringen på fingret är det synliga tecknet på löftena. Det tecknet kan vara underbart att ha de dagar då vardagen är gråare än vanligt.
Den äktenskapliga kärleken är ett val och inte en känslostämning.
Kärleken är ett val för livet. Man väljer en enda och väljer därmed också bort alla andra, utan förbehåll.Löftena i äktenskapet är tänkta att vara till stöd i svåra tider.Kärleken är en gåva som jag ger till min man el. hustru och som ibland kan kosta på, men om vi lever efter löftena blir de varma känslorna äktenskapets frukt och glädje. 

Äktenskapets löfte: Jag vill dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen tills döden skiljer oss åt. Att dela glädje är underbart och väldigt lätt, att säga fina ord när man är glad och harmonisk är en självklarhet för oss,men vad händer då det blir tuffa tider, att dela sorgen/det tuffa? Det är absolut inte lika lätt.Vi måste lära oss att älska oavsett, tänka positiva tankar om våra älskade trots att det är svårt.
Stödja, uppmuntra varandra när det är jobbigt, inte springa ifrån varandra, utan till varandra. Helt enkelt sätta vår partner högre än oss själva, tänka på deras bästa.
( Gäller självklart båda ).
Vara snabba på att förlåta och be om förlåtelse.

Gör det du önskar att er partner gjorde för dig. Det är ju faktiskt så att det vi sår, det kommer vi också att få skörda, förr eller senare!Sår vi glädje får vi skörda glädje, sår vi kiv och bråk får vi skörda kiv och bråk…I Nöd & Lust innebär alltså att stå vid varandras sida trots allt och genom allt 
TRO, HOPP och KÄRLEK men STÖRST av dem är KÄRLEKEN!
Kärleken är tålmodig och god
Den är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst.
Den är inte självisk.
Den brusar inte upp.
Den vill ingen något ont.
Den finner inte glädjen i orätten, men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, ALLT uthärdar den.
– Bibeln 1 Kor. 13:4-7  

Glöm aldrig den person du blev kär i.
När tuffa tider kommer minns då tillbaka och prata med varandra, för det är inte OM de tuffa tiderna kommer utan NÄR de kommer,  som man aktivt får söka efter minnen och påminna sig om den person man faktiskt blev kär i.
KÄRLEKEN UTHÄRDAR ALLT!

BalochFest
nina@balochfest.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *