I NÖD & LUST

Att leva tillsammans är kanske den allra främsta
levnadskonsten.
Ingen skall påstå att det är lätt, men det är
meningsfullt och ofta mycket underbart.

När vi i vigselakten lovar att älska varandra lovar vi
inte enbart att
känna för varandra, utan även att satsa på varandra
helhjärtat och hela livet ut.
Är det inte denna "satsning" som egentligen är
kärleken? 
Den största delen av livet är ju inte rosig utan
vardaglig,
och det är i det livet vi medvetet måste leva för
varandra.


Ringen på fingret är det synliga tecknet på löftena.
Det tecknet kan vara underbart att ha de dagar då
vardagen är gråare än vanligt.
Den äktenskapliga kärleken är ett val och inte en
känslostämning.
Den är ett val för livet.
Man väljer en enda och väljer därmed också bort
alla andra, utan förbehåll.
Löftena i äktenskapet är tänkta att vara till stöd i
svåra tider.
Kärleken är en gåva som jag ger till min man el.
hustru och som ibland kan kosta på.
Men om vi lever efter löftena blir de varma
känslorna äktenskapets frukt och glädje.
Äktenskapets löfte:
Jag vill dela glädje och sorg
med dig och vara dig
trogen tills döden skiljer oss åt.

Att dela glädje är underbart och väldigt lätt,
att säga fina ord när man är glad
och harmonisk är en självklarhet för oss,
men vad händer då det blir tuffa tider, att dela
sorgen/det tuffa?
Det är absolut inte lika lätt.
Vi måste lära oss att älska oavsett, tänka positiva
tankar om våra älskade trots att det är svårt.
Stödja, uppmuntra varandra när det är jobbigt,
inte springa ifrån varandra, utan till varandra.
Helt enkelt sätta vår partner högre än oss själva,
tänka på deras bästa.
( Gäller självklart båda )

Vara snabba på att förlåta
och be om förlåtelse.
Gör det vi önskar att er partner gjorde för dig.
Det är ju faktiskt så att det vi sår, det kommer vi
också att få skörda,
förr eller senare!
Sår vi glädje får vi skörda glädje, sår vi kiv får vi
skörda kiv... osv.
I Nöd & Lust innebär alltså att stå vid varandras
sida
trots allt och genom allt !


TRO, HOPP och KÄRLEK men
STÖRST av
dem är 
KÄRLEKEN!


Kärleken är tålmodig och god,
Den är inte stridslysten,
inte skrytsam,
och inte uppblåst.
Den är inte självisk
Den brusar inte upp
Den vill ingen något ont
Den finner inte glädjen i orätten,
men gläds med sanningen
Allt bär den, allt tror den,
ALLT uthärdar den.

Bibeln 1 Kor. 13:4-7


Glöm aldrig den person du blev kär i.
När tuffa tider kommer, det är inte OM dem
kommer utan NÄR de kommer, minns tillbaka och
prata med varandra !
KÄRLEKEN UTHÄRDAR ALLT!


Foton: Wivi Aronsson