Love and Hope finns till för att rädda unga flickor ut ur prostitution.
Flickor som på grund av gamla traditioner tvingats sälja sina kroppar.
Dessa flickors öde är bestämt från födelsen, de är bestämda till ett liv som slavar.
De anses vara en handelsvara som människor får göra vad de önskar med.
Vi kan inte hjälpa alla men vi kan hjälpa någon!
Hur du kan hjälpa dessa flickor kan du läsa mer om
här
Copyright 2006 -2016 LNB BalochFest