Tips

Äktenskapets löfte :

Äktenskapets löfte:
Jag vill dela glädje
och sorg
med dig och vara dig
trogen tills döden skiljer oss åt.

Att dela glädje är underbart
och väldigt lätt,
att säga fina ord när man är glad
och harmonisk är en
självklarhet för oss,
men vad händer då det blir tuffa tider, att dela sorgen/det tuffa? 

Det är absolut inte lika lätt.
Vi måste lära oss att älska oavsett, tänka positiva tankar om våra älskade trots att det är svårt.
Stödja, uppmuntra varandra
när det är jobbigt,
inte springa ifrån varandra,
utan till varandra.
Helt enkelt sätta vår partner högre än oss själva, tänka på deras bästa.
( Gäller så klart båda )
Vara snabba på att förlåta
och be om förlåtelse. 
Göra det vi önskar att vår partner gjorde för oss. 
Det är ju faktiskt så att det vi sår,
det kommer vi också att få skörda,
förr eller senare!
Sår vi glädje får vi skörda glädje,
sår vi kiv får vi skörda kiv… osv.
I Nöd & Lust innebär alltså att stå vid varandras sida trots allt och genom allt!

Gilla och dela gärna...